ارتباط با ما

اهواز ،  ابتدای بلوار گلستان ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، اداره چاپ و انتشارات دانشگاه

تلفکس: 33331542 061

پست الکترونیک: book@scu.ac.ir