آیین نامه ها

آیین نامه ها

اسناد
عنوان توضیح دانلود
شیوه نامه اجرایی چاپ و نشر کتاب_های دانشگاه شهید چمران_20141007_101046_20170617_125025 دانلود (93.9k)
دستور العمل تهیه کتاب1_20141007_101242_20170617_124937 دانلود (1,532.5k)
آیین نامه مدیریت انتشارات و چاپ دانشگاه_20141007_100903 دانلود (152.5k)